098 6282 444

Enter your keyword

Blog

Những điều bạn cần biết về bài thi TOEIC Speaking & Writing

Những điều bạn cần biết về bài thi TOEIC Speaking & Writing

Những điều bạn cần biết về bài thi TOEIC Speaking & Writing Hệ thống kỳ thi TOEIC Speaking and Writing Kỳ thi TOEIC Speaking And Writing được tiến hành theo thể thức iBT (Internet-based Test), thí sinh sẽ làm bài thi trên máy tính tại các trung tâm khảo thí được chỉ định. Trong phần Speaking […]

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CẤP TỐC DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CẤP TỐC DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CẤP TỐC DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, việc sử dụng thành thạo tiếng anh giao tiếp đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi nhân viên trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên những người đi làm thời gian rãnh […]