098 6282 444

Enter your keyword

Blog

Những điều bạn cần biết về bài thi TOEIC Speaking & Writing

Những điều bạn cần biết về bài thi TOEIC Speaking & Writing

Những điều bạn cần biết về bài thi TOEIC Speaking & Writing Hệ thống kỳ thi TOEIC Speaking and Writing Kỳ thi TOEIC Speaking And Writing được tiến hành theo thể thức iBT (Internet-based Test), thí sinh sẽ làm bài thi trên máy tính tại các trung tâm khảo thí được chỉ định. Trong phần Speaking […]