098 6282 444

Enter your keyword

Our Teacher

Giảng viên - Cô Diệu Anh

MBA-Cambridge English Teacher-CEO of PT English Teacher

– Cựu sinh viên trường Đại Học Ngoại Thương tp Hồ Chí Minh – khoa Kinh Tế Đối Ngoại – chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại

– MBA – Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học American Heritage, USA – chuyên ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực và Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

– 3 Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh Quốc Tế do Hiệp Hội Anh Ngữ Quốc Tế Cambridge cấp, tương đương với bằng TESOL của Đại Học Cambridge.

– Là Thành viên của Hiệp Hội Giáo viên Anh Ngữ Quốc Tế – Cambridge English Teacher.

– Chứng chỉ Quản Trị Viên Cao Cấp của Học viện cấp cao EDS, Malaysia

ENGLISH 90%
BUSINESS MANAGEMENTS 60%
HARDWARE & SOFTWARE 70%
JAVA 80%

OUR LECTURER

MEET OUR PROFESSIONAL LECTURERS