098 6282 444

Enter your keyword

post

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP-THƯƠNG MẠI – CHỦ ĐỀ “NÓI CHUYỆN VỚI SẾP” – Bài 1

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP-THƯƠNG MẠI – CHỦ ĐỀ “NÓI CHUYỆN VỚI SẾP” – Bài 1

Chào các bạn,

Đây là các File Ghi Âm bài TALK TO BOSS trong Khóa học “Tiếng Anh Giao Tiếp-Thương Mại” dành cho người đi làm. File đầu tiên là File Cô ghi âm các từ vựng của bài học ngày hôm nay để các bạn luyện thật chuẩn âm từng từ vựng. Sau đó các bạn ghép theo từng cụm câu rồi từng câu như Cô đã hướng dẫn học ở trên lớp, các bạn sẽ dần dần nói được thành câu và biết diễn đạt ý của mình. Cô đã chia các câu cần luyện nói thành 15 file nhỏ. Các bạn click vào từng file nghe trực tiếp hoặc download về luyện Nghe và luyện Nói nhé!

File từ vựng

File các câu luyện nói

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – S1

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – S2

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – S3

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – S4

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – S5

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – S6

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – S7

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – S8

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – S9

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – S10

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – S11

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – S12

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – S13

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – S14

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – S15

Cô Diệu Anh

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.