098 6282 444

Enter your keyword

post

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP-THƯƠNG MẠI – CHỦ ĐỀ “NÓI CHUYỆN VỚI SẾP” – Bài 3, 4, 5

Chào các bạn,

Đây là các File Ghi Âm bài TALK TO BOSS – BÀI 3, 4, 5 trong Khóa học “Tiếng Anh Giao Tiếp-Thương Mại” dành cho người đi làm. Như bài trước, Cô chia ra 2 file, 1 file là bài đọc xuyên suốt các chủ đề nhỏ liên quan đến TALK TO BOSS và 1 file các câu luyện nói. Các bạn click vào từng file nghe trực tiếp hoặc download về luyện Nghe và luyện Nói nhé!

File TOÀN BÀI

File các câu luyện nói

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B3- S1

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B3 – S2

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B3- S3

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B3 – S4

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B4 – S1

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B4 – S2

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B4 – S3

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B4 – S4

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B4 – S5

+ Bài Hội Thoại_Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp_B1

+ Bài Hội Thoại_Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp_B1_A

+ Bài Hội Thoại_Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp_B1_B

+ Bài Hội Thoại_Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp_B2

+ Bài Hội Thoại_Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp_B2_A

+ Bài Hội Thoại_Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp_B2_B

Cô Diệu Anh

 

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.