098 6282 444

Enter your keyword

post

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP-THƯƠNG MẠI – CHỦ ĐỀ “NÓI CHUYỆN VỚI SẾP” – Bài 2

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP-THƯƠNG MẠI – CHỦ ĐỀ “NÓI CHUYỆN VỚI SẾP” – Bài 2

Chào các bạn,

Đây là các File Ghi Âm bài TALK TO BOSS – BÀI 2 trong Khóa học “Tiếng Anh Giao Tiếp-Thương Mại” dành cho người đi làm. Như bài trước, Cô chia ra 2 file ghi âm các từ vựng trong buổi họcfile các câu luyện nói. Các bạn click vào từng file nghe trực tiếp hoặc download về luyện Nghe và luyện Nói nhé!

File từ vựng

File các câu luyện nói

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B2- S1

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B2 – S2

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B2- S3

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B2 – S4

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B2 – S5

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B2 – S6

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B2 – S7

+ Tiếng Anh Thương Mại – Chủ đề Nói chuyện với Sếp – B2 – S8

 

Cô Diệu Anh

 

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.