098 6282 444

Enter your keyword

post

LỚP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ KET – File Luyện Bài Thi Nghe Số 5

LỚP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ KET – File Luyện Bài Thi Nghe Số 5

Chào các em,

Đây là File Luyện Bài Thi Nghe số 5 trong Khóa học “Luyện Thi Chứng Chỉ Quốc Tế KET của Đại Học Cambridge”. Cô đã zip 5 Parts thành 1 file. Các em click vào đây rồi download về luyện Nghe và luyện Nói nhé!

Cô Diệu Anh

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.