Enter your keyword

Blog

LUYỆN PHÁT ÂM-bài 1-level A1-ngày 03/06/2017

LUYỆN PHÁT ÂM-bài 1-level A1-ngày 03/06/2017

Chào các em, hôm nay lớp chúng ta đã được học một số từ mới liên quan đến các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh như : “s” Slither: trơn, tuột  –  Slug: chú ốc sên  –  Snail: người chậm như sên Slippery Snake: chú rắn da trơn  –  Squirmy: ngoằn ngoèo “a” […]

Loading...