098 6282 444

Enter your keyword

Blog

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP-THƯƠNG MẠI – CHỦ ĐỀ “NÓI CHUYỆN VỚI SẾP” – Bài 3, 4, 5

Chào các bạn, Đây là các File Ghi Âm bài TALK TO BOSS – BÀI 3, 4, 5 trong Khóa học “Tiếng Anh Giao Tiếp-Thương Mại” dành cho người đi làm. Như bài trước, Cô chia ra 2 file, 1 file là bài đọc xuyên suốt các chủ đề nhỏ liên quan đến TALK TO BOSS và 1 file các câu luyện nói. […]

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP-THƯƠNG MẠI – CHỦ ĐỀ “NÓI CHUYỆN VỚI SẾP” – Bài 2

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP-THƯƠNG MẠI – CHỦ ĐỀ “NÓI CHUYỆN VỚI SẾP” – Bài 2

Chào các bạn, Đây là các File Ghi Âm bài TALK TO BOSS – BÀI 2 trong Khóa học “Tiếng Anh Giao Tiếp-Thương Mại” dành cho người đi làm. Như bài trước, Cô chia ra 2 file ghi âm các từ vựng trong buổi học và file các câu luyện nói. Các bạn click vào từng file nghe trực tiếp hoặc download […]

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP-THƯƠNG MẠI – CHỦ ĐỀ “NÓI CHUYỆN VỚI SẾP” – Bài 1

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP-THƯƠNG MẠI – CHỦ ĐỀ “NÓI CHUYỆN VỚI SẾP” – Bài 1

Chào các bạn, Đây là các File Ghi Âm bài TALK TO BOSS trong Khóa học “Tiếng Anh Giao Tiếp-Thương Mại” dành cho người đi làm. File đầu tiên là File Cô ghi âm các từ vựng của bài học ngày hôm nay để các bạn luyện thật chuẩn âm từng từ vựng. Sau đó các bạn ghép […]

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP-THƯƠNG MẠI – BÀI HỆ THỐNG PHIÊN ÂM QUỐC TẾ

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP-THƯƠNG MẠI – BÀI HỆ THỐNG PHIÊN ÂM QUỐC TẾ

Chào các bạn, Đây là các File Ghi Âm bài HỆ THỐNG PHIÊN ÂM QUỐC TẾ trong Khóa học “Tiếng Anh Giao Tiếp-Thương Mại” dành cho người đi làm. Cô đã ghi âm thành 2 file. Các bạn click File 1, File 2 nghe trực tiếp hoặc download về luyện Nghe và luyện Phát Âm nhé! Chào các bạn, Cô post […]