098 6282 444

Enter your keyword

Blog

LỄ PHÁT THƯỞNG, TRAO HỌC BỔNG CHO HƠN 400 EM HỌC SINH VÀ TRAO CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ CỦA ĐẠI HỌC CAMBRIDGE NĂM HỌC 2017-2018

LỄ PHÁT THƯỞNG, TRAO HỌC BỔNG CHO HƠN 400 EM HỌC SINH VÀ TRAO CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ CỦA ĐẠI HỌC CAMBRIDGE NĂM HỌC 2017-2018

Năm học 2017-2018 thật sự là một năm với nhiều điều tuyệt vời và tốt đẹp của các em học sinh của Trung tâm Anh Ngữ Phước Tuệ. Trong năm học vừa qua, các em không chỉ đạt được những điểm số cao trong chương trình học Phổ thông của Bộ Giáo dục Đào tạo, […]

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP-THƯƠNG MẠI – CHỦ ĐỀ “NÓI CHUYỆN VỚI SẾP” – Bài 3, 4, 5

Chào các bạn, Đây là các File Ghi Âm bài TALK TO BOSS – BÀI 3, 4, 5 trong Khóa học “Tiếng Anh Giao Tiếp-Thương Mại” dành cho người đi làm. Như bài trước, Cô chia ra 2 file, 1 file là bài đọc xuyên suốt các chủ đề nhỏ liên quan đến TALK TO BOSS và 1 file các câu luyện nói. […]

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP-THƯƠNG MẠI – CHỦ ĐỀ “NÓI CHUYỆN VỚI SẾP” – Bài 2

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP-THƯƠNG MẠI – CHỦ ĐỀ “NÓI CHUYỆN VỚI SẾP” – Bài 2

Chào các bạn, Đây là các File Ghi Âm bài TALK TO BOSS – BÀI 2 trong Khóa học “Tiếng Anh Giao Tiếp-Thương Mại” dành cho người đi làm. Như bài trước, Cô chia ra 2 file ghi âm các từ vựng trong buổi học và file các câu luyện nói. Các bạn click vào từng file nghe trực tiếp hoặc download […]